Latest in Tech

TRỜI BỂ BAO LA - Hồng Trần & Phạm Đình Đài

ĐK. Lòng Chúa thương hải hà. Tình Chúa luôn thiết tha. Dìu con đi trong khung trời tươi sáng. Lòng Chúa không bến bờ. Tình Chúa không hững hờ. Dìu con đi trong khung trời mơ.
1. Yêu thương con nên Chúa chết vì con. Đem cho con nguồn ân thiêng chan hòa. Yêu nhân gian nên Chúa đã trao mình. Ban cho người làm của nuôi sống muôn đời.
2. Yêu thương con nên Chúa cứu chuộc con. Xua tan đi tội nhân gian chất chồng. Yêu thương con nên Chúa mãi ân cần. Ban Thánh Thần dìu con trên bước gian trần.
3. Yêu thương con nên trong bữa Tiệc Ly. Chúa chí ái lập Bí Tích diệu kỳ. Lễ hiến tế còn tái diễn muôn đời. Cho nhân loại nguồn ơn siêu thoát vô cùng.
4. Bao la thay tình yêu Chúa Trời con. Vô biên thay lòng khoan dung nhân hậu. Vinh danh thay quyền năng Chúa Đất Trời. Đến muôn đời lòng con ghi mãi ơn Người.