Latest in Tech

LỜI TẠ ƠN DÂNG CHÚA - Kim Đường

ĐK: Niềm vui bao la xin dâng lên Chúa, khi ánh dương hồng vẫn còn ngủ say. Hòa cùng tinh tú, muông thú, cỏ cây, xin dâng lên Ngài ngày sống hôm nay. Xin chúc tụng Chúa Đấng tạo thành biển khơi. Xin chúc tụng Chúa Đấng dựng nên đất trời và đêm qua cho bình minh tươi mới. Xin chúc tụng Chúa đã dựng nên chúng con, bao nhiêu hồng ân tay Ngài luôn an bài. Tình yêu thương mãi đượm nồng khôn vơi.
1. Đời dù nghèo khó, những ưu tư mang nặng gánh đường dài. Đời dù sung túc những vinh hoa rồi đây cũng phôi phai. Hát khúc hoan ca, vì đời ta Chúa là chính cùng đích, nguồn hạnh phúc, nguồn an ủi vỗ về. Đời hồng ân vì có Chúa là Cha.
2. Xin dâng lên Chúa xác thân con mang nặng gánh phận người. Bao nhiêu lo lắng những đớn đau làm tan nát tâm can. Nắng cháy mưa sa, trọn đời con xin tạ ơn tình Chúa. Lời tạ ơn quyện theo những vui buồn, lời tạ ơn nguyện dâng Chúa ngày đêm.
***  Imprimatur: 19.6.2011 - GP. Nha Trang (TCPV4)