Latest in Tech

VỀ BÊN LÒNG CHÚA - Kim Đường

ĐK. Về bên Chúa sau bao năm dài cách xa. Về bên Chúa con tim thổn thức lệ nhòa. Lòng thống hối lạy Chúa! Xin Ngài thứ tha. Những lỗi lầm bội tín bao ngày tháng qua.
1. Xót thương con bao ngày tháng vướng muôn tội nhơ. Dòng thời gian trôi ghi dấu bao lần hững hờ. Tình thương Chúa, mưa nắng vẫn hoài đợi con. Nay quay về dù tội con đỏ tựa như son.
2. Biết bao năm con lạc bước lãng quên tình Cha. Chiều hoàng hôn rơi xơ xác nơi miền xứ lạ. Tình thương mến nơi đó Cha còn hoài mong. Nay quay về thỏa mình trong Suối Nguồn Yêu Thương.
***  Imprimatur: 19.6.2011 - GP. Nha Trang (TCPV4)