Latest in Tech

GƯƠNG CHÚA GỌI MỜI - Kim Đường

1. Ôi lạy Chúa! Con phận là chi? Mà Chúa rửa chân cho con, mà Chúa rửa chân con sao? Chúa ơi! Thân con mang phận hèn, chỉ là hư không với bao tội nhơ. Bao gió sương phong trần mà sao Chúa cúi xuống rửa chân cho con. Có lẽ nào Chúa ơi! Lẽ nào con lại để Chúa rửa chân con sao? Nếu con không để Thầy rửa chân là dấu ghi tình yêu. Con không cùng với thầy chung phần phúc vinh của Cha.
ĐK: Lạy Chúa! Xin Chúa rửa sạch đời con trọn vẹn xác hồn. Bao lấm láp bụi trần, cùng hoài nghi và ý riêng con. Lạy Chúa! Gương Chúa gọi mời, mời con dang rộng cõi lòng. Yêu thương hết mọi người, suốt cuộc đời phục vụ yêu thương.
2. Ta hằng ước: các con cũng biết, hãy biết rửa chân cho nhau, hãy biết rửa chân anh em như Thầy! Hãy đến với cuộc đời bằng tình yêu thương rắc gieo bình an. Biết sớt chia vui buồn bằng con tim ấm áp dịu xoa thương đau. Dấu chứng nhận các con môn đệ của Thầy là hãy cùng yêu thương nhau. Nếu anh em mến Thầy thì hãy hợp nhất trong tình yêu. Như muôn cành nho liền nên một với thân mình Ta.
3. Ta là Chúa, các con gọi thế, phải lắm vì Cha sinh Ta, hiện hữu ngàn xưa bao la vô tận. Noi theo gương của Thầy đã làm hôm nay: mến yêu phục vụ. Trong trái tim chân thành, nồng nàn tình bác ái toả hương khiêm nhu. Chúa đã vì thế nhân ôm trọn khối tình đẹp mãi Tình Yêu thiên thu. Nếu anh em mến Thầy thì hãy hợp nhất trong tình yêu. Như muôn cành nho liền nên một với thân mình Ta.
***  Imprimatur: 19.6.2011 - GP. Nha Trang (TCPV4)