Latest in Tech

THÁNH VỊNH 127 (CN27TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống. 
1. Hạnh phúc cho ai kính sợ Chúa Trời, ăn ở tuân theo lối đường của Chúa. Của tay làm ra hưởng trong an vui, phúc đức luôn đầy, may nhiều cho bạn. 
2. Hiền thê của bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho luôn đầy hoa trái. Và những người con tựa cây ô-liu, xúm xít vui cười quanh bàn ăn bạn. 
3. Là chính phúc lộc Chúa mãi thương dành cho người tin yêu, kính sợ Thiên Chúa. Nguyện Chúa tặng ban từ nơi Si-on, suốt hết cuộc đời cho bạn ơn lành. 
4. Nguyện ước cho bạn trong cả cuộc đời thấy thành Gia-liêm hưng thịnh mãi mãi. Đời sống dài lâu ở bên cháu con, chúc Is-ra-el vui hưởng thái bình. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Lời Cha là chân lý, xin thánh hoá họ trong sự thật". Alleluia.