Latest in Tech

THÁNH VỊNH 89 (CN28TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Xin cho chúng con sớm được no say tình Chúa để ngày mỗi ngày được hớn hở vui ca. 
1. Xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống, hầu tâm trí con luôn luôn được khôn ngoan. Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. Xin Chúa thương trở lại, Ngài còn đợi đến bao giờ. 
2. Ngay buổi sớm mai cho chúng con được đầy no tình Chúa yêu, để mỗi ngày hoan ca. Xin tặng niềm an vui thế năm tháng buồn đau. Thay thế cho khổ sầu là niềm vui Chúa độ trì. 
3. Ước gì chúng con thấy những công trình của Chúa. Và con cháu nay xem vinh quang Ngài oai linh. Cho đoàn con vui hưởng phúc lộc Chúa từ nhân. Xin Chúa luôn bảo toàn việc bởi tay chúng con làm.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.