MenuXINH ĐẸP THAY - P. Kim

ĐK: Xinh đẹp thay (xinh đẹp thay) xinh đẹp thay (xinh đẹp thay) những bước chân người những bước chân loan truyền tin vui. (Xinh đẹp thay) xinh đẹp thay (xinh đẹp thay) những bước chân người những bước chân loan truyền tin vui, tin bình an cho khắp muôn nơi.
1. Người đi vào thị thành, người đi vào rừng sâu, người đi vào xóm nghèo, đôi bước chân rộn ràng loan báo tin bình an, ban phát ơn cứu độ, lê gót suốt cuộc đời sống chết cho tình yêu.
2. Người đi về ruộng đồng người đi về đồi cao, người đi vào lao tù, mưa gió không sờn lòng, gian khó không lùi bước, đâu có chi sánh bằng đôi chân của người gieo rắc tin bình an.
***  Imprimatur: 12.7.2018 - GP. Nha Trang (TNC1)