Menu


[TCPV] Chúa Nhật 3 Thường Niên B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật III Thường Niên B

   Nhập lễ
Tv 95,1.6

 
Kim Long
 
Mi Trầm
 
Phạm Huy Hoàng
 
Anh Tuấn
 
Kim Long
   Đáp Ca
Năm B: Tv 24,4-5a.6 và 7c.8-9 (Đ. c.4a)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Mi Trầm
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  Ca Tiến lễ
Tv 117,16.17 (Graduale Romanum, p. 267)

   
Kim Long
   
Nguyên Hữu
   
Từ Duyên
   
Kim Long
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Tv 33,6 hoặc Ga 8,12

 
Kim Long
   
Cát Minh
   
La Thập Tự
 
Thái Nguyên
   
Nguyễn Duy
   
Nguyễn Duy
   
Kim Đường
   
Mai Nguyên Vũ
   
Anphong Hoan
   Tạ lễ
Nguyễn Duy

Thành Tâm

Nguyễn Duy

Ca nhập lễ
x. Tv 95,1.6
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu !
Trước Thiên Nhan, đầy uy phong dũng mãnh,
trong thánh điện, toàn cảnh sắc huy hoàng.

Ca hiệp lễ
1. x. Tv 33,6
Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ được sáng soi
và không bao giờ phải bẽ mặt hổ ngươi.
2. Ga 8,12
Chúa nói : “Tôi là ánh sáng cho trần trần
ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối,
nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.”
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)