Latest in Tech

TÌNH NGÀI - Mai Nguyên Vũ

1. Ánh hồng đốt cháy chân trời xa. Bóng tà lịm tắt trên đồi cao, ân tình Thiên Chúa trao gởi hết cho trần thế. Khi mùa xuân đến thăm trần gian, khi mùa đông đến gieo lạnh căm, ân tình Thiên Chúa luôn nồng thắm suốt thời gian.
ĐK: Tình Ngài thắm thiết mối tình đầu. Tình Ngài cao siêu ôi nhiệm mầu. Tình Ngài uốn nắn nên hồn xác con đẹp sao. Tình Ngài thương yêu như biển trào. Tình Ngài thương yêu ôi dạt dào. Tình Ngài hát mãi ru đời con ngàn thu.
2. Suốt đời con sẽ luôn ngợi khen. Suốt đời con sẽ không thể quên, ân tình Thiên Chúa luôn dìu dắt con từng bước. Bao lần mê đắm thú phù vân, bao lần quên lãng muôn hồng ân. Phút này con chắp tay quỳ gối xin dủ thương.
3. Cho dù sao sáng rơi rụng đi, ánh hồng tan vỡ hay tàn suy, muôn đời tình Chúa luôn rực sáng trên trần thế. Cho dù ai đó chối từ con, cho dù ai giết con thảm thương, ân tình Thiên Chúa như dòng thác luôn trào tuôn.
4. Xuôi ngược gian khó trên đường quê, vất vả, cay đắng không từ chê, rao truyền chân lý cho trần thế ơn giải thoát. Con đường xưa ấy không thể quên. Vai gầy thập giá như nặng thêm. Trên đồi cao đó Chúa đã chết treo vì con.
***** Tình Ngài   Như Ý ; Gia Ân   Như Ý