Latest in Tech

THÁNH VỊNH 24 (CN3TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, xin chỉ bảo cho con biết đường lối Ngài. 
1. Lạy Chúa, đường lối Ngài xin chỉ bảo con, đường Ngài đi xin dạy con bước. Dẫn con đi theo đường chân lý Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. 
2. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng tình sâu từ ngàn xưa muôn đời vẫn có. Nhớ con luôn theo lòng nhân hậu và theo lòng thương xót Chúa Ngài ơi! 
3. Lạy Chúa, ngài chính trực luôn đầy từ tâm, chỉ đường ngay cho người tội lỗi. Lối công minh kẻ nghèo Chúa dẫn về, dạy người khiêm nhường đường lối Chúa thẳng ngay.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaHãy sám hối và tin vào Tin Mừng, vì Triều Đại Thiên Chúa đã gần đến. Alleluia.