Menu


[TCPV] Chúa Nhật 33 Thường Niên A

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - Năm A

 ⚫ Ca Nhập lễ                     
Kim Long
 
Quang Uy
 
Kim Long
 
Nguyễn Duy
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Minh Tâm
  
Thanh Lâm
  Dâng Lễ
Sơn Ca Linh
  
Têrêsa
  
Nguyễn Duy Vi
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
Mt 25,14-30   
La Thập Tự
Mt 25,14-30   
Thái Nguyên
   
Mi Trầm
   
Vi Nam
   
Huy Hoàng
   
Đỗ Vy Hạ
 ⚫ Tạ Lễ
Từ Duyên

Mi Trầm

Kim Long

Nguyễn Duy

Ca hiệp lễ
Gr 29,11.12.14
Chúa phán : “Ý định của Ta
là làm cho các ngươi được bình an
chứ không phải đau khổ.
Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta,
và Ta sẽ nhận lời,
Ta sẽ đưa các ngươi trở về
từ khắp chốn lưu đày.”

Ca hiệp lễ
Tv 72,28
Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa,
chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.

Mc 11,23-24
Chúa nói : “Thầy bảo thật anh em :
Tất cả những gì anh em xin khi cầu nguyện,
anh em cứ tin là mình đã được rồi,
thì sẽ được như ý.”
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)