Menu


[TCPV] Mồng 3 Tết Nguyên Đán

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Mồng 3 Tết: Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm

   Nhập lễ
Tv 64,2

 
Nguyễn Duy
   Đáp Ca
Tv 103,1bc và 14a.14b-15.20-21.22-23.24 (Đ. c.1bc)

  
Huy Hoàng
  
Nguyễn Duy
  
Thái Nguyên
  Ca Tiến lễ


   
Nguyễn Duy
   
Phanxicô
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Tv 22,1

 
Nguyễn Duy
   
Anphong Hoan
   
Phanxicô
   
Duy Thiên
   
Cao Huy Hoàng
   Tạ lễ
Phanxicô

Từ Duyên

Ca nhập lễ
x. Tv 64,2
Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.

Ca hiệp lễ
Tv 22,1
Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)