Latest in Tech

THÁNH VỊNH 103 (M3T) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa cao cả muôn trùng. 
1. Lạy Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc. Chúa làm cho tốt tươi loài thảo mộc để cho người thế suốt đời hưởng dùng. 
2. Từ ruộng đất con người kiếm ra nguồn lương thực. Và chế rượu nồng ngon cho phấn khởi lòng trí. Xức dầu thơm cho khuôn mặt sáng ngời, nhờ cơm nhờ bánh no lòng thoả dạ. 
3. Rừng sâu muôn thú tung hoành lúc đêm đã trở lại. Đàn sư tử gầm lên vang khắp cùng đồi núi. Chúng chạy đi lo tìm kiếm mồi gào xin cùng Chúa cho ăn mỗi ngày. 
4. Và khi ánh dương về, chúng đi tìm về nơi nghỉ. Còn con người lại đi tay những trồng vun xới. Cứ mải mê cho tới chiều nắng tàn, đời bao niềm vui trong tình Chúa Trời. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong các con. Ai ở trong Thầy thì sinh được nhiều hoa trái." Alleluia.