Menu


[TCPV] Mồng 2 Tết Nguyên Đán

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Mồng 2 Tết: Cầu cho Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

   Nhập lễ
Cn 6,20-23abc

 
Nguyễn Duy
   Đáp Ca
Tv 127,1-2.3.4-5a.5b-6 (Đ. c.1)

  
Nguyễn Duy
  
Huy Hoàng
  
Thanh Lâm
  
Thái Nguyên
  Ca Tiến lễ


   
Giang Ân
   
Nguyễn Đức Thắng
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Mc 3,34-35

 
Hoài Đức
   
Nguyễn Duy
   
Phanxicô
   
Anphong Hoan
   Tạ lễ
Phanxicô
   
Phanxicô

Nguyễn Duy

Ca nhập lễ
x. Cn 6,20-23abc
Con ơi giữ lấy lời cha,
chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm.
Đèn soi trong chốn tối tăm,
ấy là chính những lời răn, lệnh truyền.
Nhớ cầu cho bậc tổ tiên,
khắc ghi công đức một niềm tri ân.

Ca hiệp lễ
Mc 3,34-35
Chúa nói :
“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa
người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)