Latest in Tech

LỄ VẬT NGÀY XUÂN – Nguyễn Đức Thắng

1. Ngày xuân con dâng lên Cha, tình con thiết tha mặn mà. Với tất cả tâm tình ngày xuân con chân thành xin dâng lên Cha. Dâng lên Ngài tấm lòng của con, với lòng mến yêu thật thà. Xuân mới về, con dâng Ngài lễ vật mến yêu đậm đà. 
ĐK: Tấm bánh trắng và chén rượu nồng ngày xuân con dâng lên Cha. Xin Cha thương đón nhận lễ vật, lễ vật ngày xuân con dâng. 
2. Giờ đây con dâng lên Cha ngày xuân ngát hương đậm đà. Tiến dâng Ngài khúc nhạc ngày xuân với tâm tình con trong câu ca. Xin đoái nhận lễ vật ngày xuân thắm tình mến yêu mọi nhà. Năm mới về, con xin Ngài thương tình đón nhận lễ vật. 
3. Tình xuân êm êm như ru, trời xuân nắng xuân mĩ miều. Con dâng Ngài nắng của ngày xuân đất với trời vang câu yêu thương. Cám ơn Ngài đã tạo dựng nên xuân về chứa chan ân tình. Xuân mới về xin ơn lành tuôn đổ xuống cho muôn người.
***  Imprimatur: 08.06.2015 - GP. Nha Trang (TCPV6)