Latest in Tech

XIN MỘT LẦN – Kim Đường

1. Nước mắt nào ấp ủ từ lâu, khóc phận mình chìm trong xót xa. Mái tóc nào hoà lệ thắm tuôn, mong ơn thiêng xoá bao lỗi lầm. Tội bao nhiêu Chúa nay tẩy sạch vì đã yêu nhiều. 
ĐK: Xin một lần Ngài chạm vào tim con, nguyện Chúa thương và biến đổi đời con. Xin một lần con gặp được ánh nhìn, đầy yêu thương thánh hoá tâm hồn con. Xin một lần được tình Ngài lấp đầy, nguyện đời con trọn vẹn sống cho Ngài. 
2. Nước mắt nào chan hoà trào tuôn, khóc tội mình vì đã chối Thầy. Ánh mắt Thầy vội nhìn thiết tha, bao yêu thương chứa chan đong đầy. Lòng ăn năn biết thân phận này hèn yếu mong manh. 
3. Quá khứ nào phủ mờ đời con, quá nhiệt thành tìm bắt bớ Ngài. Ánh sáng Ngài dọi đời tối tăm, sai con đi đến nơi dân ngoại. Để loan tin Chúa đã hiến mình, hầu cứu muôn người. 
4. Biết mấy lần trong cuộc đời con, vẫn nhạt lòng Tình Chúa lãng quên. Con yêu Ngài muộn màng Chúa ơi! Trong tâm tư vẫn luôn khắc khoải. Chỉ khi nao nghỉ yên trong Ngài lòng mới an vui.
***  Imprimatur: 08.01.2021 - TGP. Sài Gòn