Menu


[TCPV] Chúa Nhật 30 Thường Niên A

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm A

 ⚫ Ca Nhập lễ                     
Kim Long
   
Nguyễn Duy
    
Ngọc Báu
 
Hoàng Kim
 
Vinh Hạnh
 
Kim Long
 
Kim Long
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  Dâng Lễ
Nguyễn Duy
  
Phương Anh
  
Hồng Dung
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
Mt 22,34-40   
Huy Hoàng
Mt 22,34-40   
La Thập Tự
   
Thanh An
   
Từ Duyên
  
Hoàng Phương

Phanxicô
   
Nguyễn Duy
   
Phương Anh
   
Văn Chi
   
Ngọc Linh
   
Từ Duyên
 ⚫ Tạ Lễ
Duy Thiên

Lê Quang Ánh

Kim Long

Ca hiệp lễ
Tv 104,3-4
Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa,
nào hoan hỷ.
Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,
chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

Ca hiệp lễ
Tv 19,6
Chúng ta hãy vui mừng vì ơn Chúa cứu độ,
phất cao cờ mừng danh Chúa chúng ta.

Ep 5,2
Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, 
đã tự nộp mình làm hiến lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngào ngạt.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)