Latest in Tech

CHO CON BIẾT YÊU THƯƠNG - Lm. Từ Duyên

1. Cho con biết yêu thương trọn đời. Cho con biết yêu thương ngàn đời yêu thương cả cuộc đời yêu thương hết mọi người Chúa ơi! Cho con biết say mê tình Chúa. Cho con biết say yêu tình Ngài hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.
ÐK. Lạy Chúa! Chính Ngài là Tình Yêu, Tình Yêu con tôn thờ, Tình Yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. 
Lạy Chúa! Chính Ngài là Tình Yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời.
2. Cho con mãi trung kiên ngàn đời. Cho con chẳng khi nào phụ tình tim luôn mở rộng mời trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời. Cho con biết thứ tha thật nhiều quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi.
3. Cho con mãi ghi sâu tình Chúa. Cho con mãi yêu thương mọi người thân con đã thiệt thòi nhưng con vẫn trọn tình Chúa ơi! Thân con dẫu bao nhiêu khổ đau. Thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền con xin Ngài dủ tình và Ngài luôn đỡ nâng.
4. Thương con Chúa quên đi đời mình. Yêu con Chúa treo trên thập hình nhưng ai nào mà ngờ con đây đã bao lần hững hờ. Thương con Chúa hy sinh đời mình. Yêu con Chúa mang thân nhục hình đưa con về nẻo đường, đường tình không bến bờ.