Latest in Tech

BƯỚC VÀO NHÀ CHÚA - Phanxicô

1. Tay trong tay bước vào nhà Chúa. Tim trọn đôi nối trọn mối tình. Trọn mối tình xin vào dâng Ngài một ngày vui hoa nến đẹp tươi. Tay trong tay lời dâng chiều nay trọn tháng ngày cánh chim cùng bay đường trần ai dù bao đắng cay biết trong đời có nhau từ đây.
ĐK. Vào dâng Cha trăm năm đã ươm mộng đời, duyên từ trời duyên xuống đời ai. 
       Xin trọn đời duyên thắm đừng phai.
2. Duyên trao nhau bước trong tình Chúa. Trong đời sống có mộng có mơ. Và có mưa trên đường kiếm tìm. Mà ngày mai ai biết ngày mai. Ai cho ai niềm vui đừng phai chỉ có Ngài mãi ban nồng say. Đường nghìn phương ngàn năm thắm hương chỉ có Ngài kết hoa tình thương.
3. Yêu thương nhau đã bao ngày tháng nay tìm đến xin được chúc lành và kết duyên cho thành gia đình cùng dìu nhau đi hết ngày sau. Yêu thưong nhau cùng nhau quỳ đây. Mộng ước đây kính dâng từ đây. Đường trời mây cùng tung cánh bay. Gió mưa đây vẫn trong tình Cha.
*****
 Bước vào nhà Chúa