Latest in Tech

XIN ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU - Pm. Cao Huy Hoàng

1. Yêu là chết đi, là đóng đinh, là biết hy sinh cho người mình yêu. Yêu không là ngó nhau nhưng là ngước cao cùng nhìn về bến mai sau. Yêu xin đừng dối gian, xin đừng trái ngang, dù lắm lo toan, xin đừng ly tan. Yêu ta cùng ước giao, dẫu ngàn khổ đau, một lần xin hứa trọn đời thủy chung.
ĐK. Hãy yêu như Giêsu, chết đi cho dương gian, đóng đinh cho người mình yêu mến. 
      Hãy yêu trong an vui, thủy chung trong đau thương, sống trong cuộc đời đầy mến yêu.
2. Khi ngày tháng qua vẫn thiết tha, dù lắm xót xa, duyên tình bao la. khi trong đời đắng cay, vẫn niềm mến say và niềm hạnh phúc ngất ngây. Xin cho tình sáng lên, cho đời nắng lên, ngày tháng thắm lên khi đời buồn tênh, Nhưng khi đời tối đen, khi ngày tối đen, một lần xin hứa trọn đời thủy chung.
3. Yêu là chết đi, là đóng đinh, là biết hy sinh cho người mình yêu. Yêu hãy đừng nói yêu nhưng là hãy yêu bằng tình yêu mến mến yêu. Yêu! Yêu là chết đi, yêu là đóng đinh là biết hy sinh cho người mình yêu. Yêu hãy đừng nói yêu nhưng là hãy yêu bằng tình chung thủy, bằng tình thủy chung.