Latest in Tech

MỘT THOÁNG MÂY BAY - Hồng Trần & Phạm Đình Đài

1. Đời như hoa trước gió. Thoáng tan trong làn mây. Tình đời sao dễ quên. Còn có chi lâu bền.
ĐK. Sống có Chúa với con cùng đi hôm mai. Tình Ngài đâu dễ nhạt phai. 
       Chúa sánh bước với con cùng xây tương lai. Sợ gì những khi đêm dài.
2. Tuổi thanh xuân sắc thắm. Sẽ có lúc già nua. Nhìn thời gian đã qua. Còn tiếc chi xuân thì.
3. Một ngày vui sẽ hết. Nhớ nhung khi chiều buông. Nhìn một ngày đã qua. Làm những chi dâng Ngài.
4. Chiều về dâng nuối tiếc. Đón âm u màn đêm. Đời người cũng sẽ qua. Ngài đến đâu ai ngờ.
5. Rồi ngày mai sẽ đến. Thấy âu lo đầy vơi. Đời càng nhiều xuyến xao. Càng vững tin nơi Ngài.
6. Ngài ban cho sức sống. Cũng ban muôn hồng ân. Giữ gìn con sớm hôm. Dìu dắt con trên đời.