Latest in Tech

CON THUỘC VỀ NGÀI - Hồng Trần & Phạm Đình Đài

ĐK. Con nay thuộc về Ngài lạy Chúa! Từ nay con thuộc về Ngài. Con không mơ huyền thoại Ngài ơi! Vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm tư để không nối tiếc phù hoa, để không lo lắng bôn ba để tình Cha yêu thương triền miên.
1. Đây là trái tim con và đây muôn khát vọng. Đây khao khát yêu thương và đây tâm hồn thao thức. Dâng về Chúa trên cao, để hòa tan trong nguồn tình thương. Đời sẽ chan hòa ánh dương, để bừng lên tràn lan muôn hướng.
2. Đây mộng ước tương lai và đây muôn khắc khoải. Đây toan tính hôm nay và đây hy vọng ngày mai. Dâng về Chúa trên cao, để dập tắt men tình dở dang. Cuộc sống không còn trái ngang và bừng lên niềm tin trong sáng.
3. Ban ngàn phúc ân thiêng chở che con tháng ngày. Ôi Thiên Chúa yêu thương, vì con Chúa đã bôn ba. Ai hiểu thấu công ơn, để chuộc con Chúa chọn thập giá. Để dẫn con về với Cha, hưởng nguồn vui tràn ơn thánh hóa.