Latest in Tech

HẠNH PHÚC ĐỜI THÁNH HIẾN - Lm. Ân Đức

1. Ân tình Chúa tuyệt vời làm sao con nói thành lời để tạ ơn suốt cuộc đời. Ân huệ Ngài ban xuống đời con chan chứa tựa như mưa xuống dạt dào. Tình yêu Chúa quá ngọt ngào gọi mời con bước theo dấu chân Ngài đi hôm nào.
ĐK. (Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa) Chúa thánh hiến con do bởi tình yêu lòng nhân hậu tuyệt mỹ của Ngài. (Nhờ Đức Giê-su) Nhờ Đức Ki-tô trong Thánh Thần Thiên Chúa. Con đến được cùng Cha để nên lời ngợi ca.
2. Ôi hạnh phúc tuyệt vời ở Nhà Chúa suốt cuộc đời để ngợi ca Chúa mọi ngày. Vui niềm vui dâng hiến phụng sự Thiên Chúa là Đấng cao cả ngàn trùng. Tình yêu Chúa quá lạ lùng Ngài chọn con trở nên chứng nhân tình yêu của Ngài.
3. Con nguyện ước một đời hằng trung kiên kiếm tìm Ngài đường theo Chúa dẫu còn dài. Con sợ chi nguy khó và cơn giông tố vì Chúa là chính nẻo đường. Là Chân Lý quá ngàn trùng là Sự Sống giúp con tiến lên vuợt qua dặm trường.