Latest in Tech

THEO CHÚA - Lm. Thành Tâm

1. Này Chúa hỡi con nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời. Này có lúc tâm hồn con xao xuyến cay đắng nhiều. Thì trung kiên con nguyện xin theo Chúa không rời.
ĐK. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời. Để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa. Là: con quyết luôn theo Ngài.
2. Này Chúa hỡi sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Ngài im hơi cho hồn con lo lắng âu sầu nhiều. Này Chúa hỡi sao Ngài yêu con đến như thế ư? Đành hy sinh nên thần lương nuôi sống muôn người.
3. Này Chúa hỡi tâm hồn con thao thức suốt canh thâu. Chờ mong sao như đàn nai khao khát nước nguồn trào. Này Chúa hỡi xin Ngài thương mau đến thăm viếng con. Vì con đây đang hoài mong Chúa đến thăm hồn.
4. Này Chúa hỡi xin Ngài thương ban phúc cho con luôn. Dù ra sao không bội ơn Thiên Chúa ban đầy tràn. Dù thất tín nhưng bền tâm tin Chúa luôn thứ tha. Tình Cha thương ôi tình thương không bến không bờ.
***** Theo Chúa