Latest in Tech

CHÚA YÊU CON - Vũ Đình Ân

1. Chúa yêu con từ khi con chưa biết yêu Ngài từ khi con còn là cát bụi. Chúa yêu con rồi Chúa cất tiếng kêu gọi con gọi con theo bước chân của Ngài.
ĐK. Chúa yêu con bằng tình yêu cao siêu nhiệm mầu. Yêu con dù con vương bao nhiêu lầm lỗi. Yêu con yêu con nên Chúa đã chọn con.
2. Chúa yêu con Ngài ban ơn thiêng xuống tuôn tràn để con nên bạn tâm phúc Ngài. Chúa yêu con vì Chúa đã biết con từ xưa niềm tri ân biết bao cho vừa.
3. Chúa yêu con gọi con đi theo Chúa đêm ngày để đưa muôn người lạc lối về. Sống tin yêu thành ánh sáng chiếu soi trần gian và nên men muối cho muôn người.