Latest in Tech

ĐỨNG TRƯỚC NHAN NGÀI (R. Tagore) - Lm. Ân Đức

1. Ngày lại ngày ôi lạy Chúa con vẫn đứng, đứng trước Nhan Ngài. Đôi tay chắp trên ngực con vẫn đứng, đứng trước Nhan Ngài ôi lạy Chúa muôn loài. Con vẫn đứng, đứng trước Nhan Ngài chiêm ngưỡng Dung Nhan.
ĐK. Như đàn hạc hoài hương bay về trên núi cao, cho đời con phiêu du tới Quê Hương ngàn thu.
2. Dưới bầu trời trong lặng lẽ con vẫn đứng, đứng trước Nhan Ngài. Trong muôn muôn náo động của thế giới đấu tranh quay cuồng con vẫn đứng đối diện. Con vẫn đứng, đứng trước Nhan Ngài chiêm ngưỡng Dung Nhan.
3.  Khi cuộc đời con hoàn tất và việc thế con đã chu toàn. Trong cô đơn thinh lặng con sẽ đứng, đứng trước Nhan Ngài ôi Thượng Đế muôn loài. Con vẫn đứng, đứng trước Nhan Ngài chiêm ngưỡng Dung Nhan.
***** Đứng trước nhan Ngài (Lời dâng #76, 103)