Latest in Tech

CON NGUYỆN DÂNG - Lm. Tri Văn Vinh

ĐK. Này đây Chúa ơi, cả đời con. Linh hồn con, thân xác con và trái tim con trọn cuộc sống để yêu mến phụng sự Chúa. Đấng yêu con muôn đời đã liều thân. Này đây Chúa ơi, con nguyện dâng, nguyện dâng.
1. Bánh rượu dâng với lời nguyện hoa lòng xin dâng tiến. Hương khói bay ngút bàn thờ dâng tiến lên Chúa Trời.
2. Những khổ đau trên đời này cả niềm vui chan chứa. Con tiến dâng lên bàn thờ xin Chúa thương nhậm lời.
3. Những giờ phút phải nhọc nhằn giọt mồ hôi nước mắt. Con tiến dâng lên bàn thờ cùng với lễ vật này.