Latest in Tech

HIẾN LỄ MỚI - Hải Hồ & Trần Định

ĐK. Ân tình thánh tuyệt vời, này con đến Chúa ơi! Dâng trọn niềm hy tế, diệu huyền mùa hiến dâng.
1. Đây của lễ đầu tiên tiến dâng lên, tuổi xuân thề ước với tóc nguyền. Tình thơ con xin trao về Chúa, ngàn năm gia nghiệp Chúa vững bền. Cho trần gian nhiều nhung nhớ bâng khuâng, tình ca mặc ai hát lâng lâng. Lòng con thôi không chi bận vướng, từ nay chung tình Chúa thiên đường.
2. Ôi nhiệt tâm nhà Chúa hối thúc con, đẹp thay nhà Chúa vấn vương hồn. Là nơi con xin gieo nguồn sống, từ nay phụng sự đến hao mòn. Ôi đường lên đền thánh lắm ước mơ, đường lên nhà Chúa con say sưa. Niềm tin trung kiên con thề hứa, tận trung phụng sự hết muôn người.
3. Ôi dịu êm lời Chúa chốn tâm tư, nguồn chân thực Chúa vẫn vô bờ. Lạy Chúa con đây xin hãy phán, này con mọn hèn vẫn mong chờ. Quyết truyền thông lời Chúa đến muôn năm, tràn lan nguồn sáng khắp nhân gian. Nguyện xin cho con nên đèn sáng, tình yêu thương người muối hồng ân.
4. Đây nguồn ân sủng Chúa xuống miên man, rửa con hồn xác trắng trinh toàn. Và cho uy danh Cha cực sáng, đập tan mọi xiềng xích hung tàn. Ước hồn con được nguyên nét trinh trong, tình con bền vững đến muôn trùng. Tội khiên nay con không còn vướng, tà ma quỷ thần hết vẫy vùng.
5. Cho đời con là gương sáng quang vinh, hồn con lừng ngát áng hương tình. Ngày đêm chăm lo bên bàn thánh, niềm vui dào dạt suối ân tình. Cho hồn con là khúc thánh ca say, lòng con là nến cháy lung linh. Hiệp dâng thiêu thân trên bàn thánh, trầm hương ngạt ngào tỏa đêm ngày.