Latest in Tech

HỒNG ÂN LINH MỤC - Tuấn Kim & Xuân Ly Băng

1. Ôi Linh Mục cao quý thay thiên chức người. Tác vụ người ôi rất thánh thiêng biết chừng nào. Là người của Thiên Chúa muôn cao của Hội Thánh, của gia đình nhân loại. Là trung gian ban ơn cứu độ của Chúa Ki-tô cho khắp cả vũ hoàn.
ĐK. Ôi Linh Mục là cánh tay tuyệt dài của Thiên Chúa. Ôi Linh Mục nơi Tình Yêu diễn đạt bằng tình thương. Ôi Linh Mục chính tay người đóng mở cửa Thiên Đường. Khiến bánh rượu trở nên thần lương nuôi thế nhân.
2. Ôi Linh Mục người biết mình cũng yếu hèn. Như hoa rừng ngả nghiêng trước bão tố trần gian. Nguyện xin cho người biết trung kiên cậy trông Chúa, lấy Chúa làm gia nghiệp. Trọn cuộc đời dâng hiến xác hồn cho Chúa Ba Ngôi loan báo Tin Mừng vui.
3. Con tạ ơn Chúa bằng lời ca trọng vọng từ ngàn xưa cho đến muôn ngàn sau. Thiên chức Linh Mục ôi thực tại nhiệm mầu.