Latest in Tech

NGƯỜI MANG SỨ ĐIỆP YÊU THƯƠNG - Sr. Chu Linh, OP

1. Lặng trầm tôi thầm hỏi: Linh Mục Người là ai? Người là ai? Là Người mang tên Giê-su, là Người sống giữa muôn người hiến dâng cuộc đời cho sứ điệp thương  yêu, hiến dâng cuộc đời theo tiếng gọi tình yêu.
ĐK. Lạy Chúa, xin cho Người được luôn luôn trung thành trong tình yêu mãi không nhạt phai. Xin ban cho Người một Đức Tin vững vàng giữa biển đời sóng gió nguy nan. Lạy Chúa, xin cho Người lòng đơn sơ khiêm nhường, đem tình thương Chúa cho mọi nơi. Xin ban cho Người một trái tim thắm nồng đem bình an Chúa cho muôn người.
2. Lặng trầm tôi thầm hỏi: Linh Mục Người là ai? Người là ai? Là Người tin yêu Giê-su, làm người tôi tớ muôn người, kết giao muôn đời trong mối tình thủy chung, Chúa sai vào đời gieo rắc lời bình yên. 
3. Lặng trầm tôi thầm hỏi: Linh Mục Người là ai? Người là ai? Là Người theo gương Giê-su, là Người quên chính thân mình, dấn thân phục vụ không chút ngại hy sinh, phú vinh gian trần không bén gì lợi danh.