Latest in Tech

ƠN TA ĐỦ CHO CON - Lâm Hoàng Ân

ĐK. Ơn Ta đủ cho con, từ bây giờ đến ngàn sau, tình yêu trong con triển nở mãi và con mang lời chân lý đến muôn nơi. Ơn Ta ở bên con cùng con vượt thắng sóng gió và bên con mỗi chặng đường có Ta con đừng sợ chi.
1. Mang thân phận yếu đuối lạy Chúa con chỉ là bụi tro, mà hôm nay Ngài đã chọn con. Hạnh phúc của con là đây, trở nên khí cụ tình yêu trong ngày con truyền rao chân lý cho muôn người.
2. Con ở lại trong Chúa lạy Chúa con thuộc trọn về Ngài, từ hôm nay và mãi về sau. Dù có hiểm nguy sợ chi, cùng Chúa con được bình an những giọt lệ niềm tin thắp sáng trong tâm hồn.