Latest in Tech

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA - Lm. Kim Long

1. Tình yêu, ôi cao siêu (là) tình yêu Thiên Chúa, đã đoái trông thân phận mọn hèn mà mến thương con từ ngàn đời, luôn hằng chan tưới hồng ân dẫn lần con tới bàn thánh.
ĐK. Muôn tiếng ca vang hòa lời chúc tụng: Con Linh Mục Chúa, vui lên bàn thánh đáp tình Chúa mến thương. Xin tiến dâng Cha trọn vẹn xác hồn nên như của lễ, thay cho trần thế, ca tụng yêu mến Ngài.
2. Bụi tro, ôi thân con là bụi tro đâu đáng, mà Chúa cao siêu ngập tầng trời đã khắc tên con vào lòng Người, nên bạn tâm phúc từ đây giữa hàng khanh tướng quyền uy.
3. Lời con, ôi uy linh một lời con tuyên phán, là thứ tha muôn tội phàm trần, là Chúa ban ân lộc đầy tràn. Bánh rượu đây sẽ trở nên, Máu Thịt Con Chúa từ nhân.
4. Đời con, con xin dâng trọn đời con cho Chúa, thành ánh quang chiếu dọi cuộc đời, thành muối thiêng ướp mặn lòng người, luôn tìm vinh phúc trường sinh, vững niềm tin Chúa quyền linh.