Latest in Tech

GIÊSU! GIÊSU! - Lm. Thành Tâm

1. Nhìn thập giá ngất cao Yê-su chịu treo. Con gẫm suy: "Sao Chúa yêu con làm chi?" Kìa trên thiên quốc cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu. Mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người?
ĐK. Yê-su, Yê-su con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi! Yê-su, Yê-su tình Chúa xiết bao diệu kỳ! Yê-su, Yê-su vì sao Ngài hy sinh chết? Chết treo khổ đau thập giá ngất cao chiều nao. 
CODA: Mấy ai biết chăng: vì Chúa quá yêu trần gian.
2. Đường lên núi dốc cao Cal-vê chiều nao. Lê bước đi nghiêng ngả trên con đường gai. Này sao hỡi Chúa mang lấy bao nhiêu là đớn đau? Lòng xót xa nghẹn ngào không thốt nên lời.
3. Mặc ai đó bĩu môi khinh khi cười chê. Tin nổi sao? "Một Chúa ngô nghê chịu treo?" Phần con chỉ biết một Đức Ki-tô chịu đóng đinh. Và chết treo thập hình để cứu muôn người.
4. Kìa trông Chúa mắt môi như đang gọi ta. Yêu trách ta sao nỡ vô tâm thờ ơ? Vòng gai đinh sắt chưa đủ khơi lên cảm thương sao? Nào hãy mau quay về bên Chúa nhân từ!