Latest in Tech

HÃY TUNG CÁNH - Ngọc Khánh

ĐK. Hãy tung cánh lên nào cửa thành ơi, ơi cửa thành ơi! Kìa Đức Vua uy linh ngự qua, kìa Đức Vua uy linh ngự qua. Hãy mở tung cánh ra đón chào ngợi mừng Đấng cứu tinh trần ai. Hãy mở ra đón Vua quyền uy cửa thành ơi, ơi cửa thành ơi!
1. Muôn muôn người cầm trên tay lá thiên tuế tươi màu. Bao người đem khăn áo mới trải đường lót chân Ngài. Đón Chúa đi vào thành, đón Chúa chiên hiền lành. Câu tụng ca Danh Chúa cao vời vang ngàn nơi.
2. Đây bao nhiêu trẻ thơ xinh hát vạn tuế trên đường. Đón ngày vui nay đã tới ngày hồng phúc chan hòa. Tiếng vỗ tay dập dồn nỗi sướng vui ngập hồn. Đây ngày vui Chúa xót thương con, thăm đời con.
**** Hãy tung cánh (CN Lễ Lá)