Latest in Tech

KINH CUỐI MÙA SÁM HỐI - Pm. Cao Huy Hoàng

1. Vì một lần bước chân lầm lỡ nhưng không ngờ đêm từng đêm tiếc nhớ. Vì đời hoang đàng tội lỗi dường như Chúa làm ngơ Chúa ơi linh hồn bơ vơ. Gọi hoài Chúa ơi lạy Chúa! Không trả lời im lặng con sám hối. Lạy Ngài! Xin hãy quên đi những tội tình trong cõi đời ngu si.
ĐK. Chúa ơi! Trên cây cao kia Chúa đang gục đầu giang tay đơn côi đợi chờ con sám hối. Chúa ơi! Đêm mênh mông xa tiếng con lạc loài trong nơi xa hoa xin Ngài thương thứ tha.
2. Lời thầm thì xót xa tự thú đêm mịt mù trên đường con gió hú. Lạnh lùng như là chai đá phù hoa vẫn phù hoa Chúa ơi cuộc đời gian trá. Và rồi Chúa ơi chợt thấy trái tim nầy đêm từng đêm hấp hối. Lạy Ngài! Xin hãy quên đi những tội tình trong cõi đời ngu si.
3. Chiều từng chiều ăn năn tội lỗi trong cuộc đời linh hồn con sám hối. Chiều chiều giã từ gian dối trần gian thế là thôi những khi cao vọng xa xôi. Một ngày đắm say trần thế quên tình Ngài quên từng giây sám hối. Lạy Ngài! Xin hãy quên đi những tội tình trong cõi đời ngu si.
4. Còn lại gì khi đêm chợt xuống không ai ngờ tình đời theo gió cuốn. Còn gì sau ngày mê mải tuổi xanh cũng tàn phai Chúa ơi tâm hồn tê tái. Nguyện cầu biết yêu đời sống biết yêu người yêu lời kinh sám hối. Lạy Ngài! Xin hãy quên đi những tội tình trong cõi đời ngu si.