Latest in Tech

NHỚ BÓNG THẬP HÌNH - Nguyễn Vân Nam

1. Chờ qua đêm bình minh đến từng cơn mơ giờ tan biến ngó quanh khắp nơi nơi. Tấm thân mỏi mòn rồi vẫn chưa thấy Ngài. Đời hư vô tình gian dối đường quanh co về muôn lối lỡ theo gót chim sa. Bước trong bóng xa hoa quên rồi xin về bên lòng Cha.
ĐK. Như hoa rừng bên suối nước khô cháy khát mong mưa nguồn trào dâng dưỡng nuôi bao ngày tháng hao gầy. Xin trở về trong sám hối bên Chúa ngước trông ơn lộc tình yêu đỡ nâng linh hồn giờ ăn năn.
2. Ngàn năm qua tình băng giá đời trôi xa về thác đá đứng bên bóng thập hình. Xót xa những tội tình Chúa bao nhân lành. Ngàn năm sau tìm nương náu chợt cơn đau giờ rướm máu nhớ xưa bước Can-vê. Chúa ôm gót lê thê cho hồn con sạch muôn tội nhơ.