Latest in Tech

DÂNG ĐỜI TRĂM NĂM - Phanxicô

1. Xin dâng lên Ngài đời trăm năm đã bắt đầu. Trăm năm ngày sau có ngày vui bên những ngày buồn. Đời trăm năm mai sau, con có gì vui con có gì buồn (thời) dâng Ngài, xin dâng Ngài bao nhiêu mưa nắng đến trong ngày mai, tương lai biển rộng sông dài. nguyện xin Ngài đưa lối rồng mây.
ĐK. Xin ban hồng ân tình yêu năm tháng dịu êm. Xin dẫn đưa qua những ngày gió lộng mưa sa. 
      Xin cho niềm tin xanh ngát hoa đầu xuân. Xin lấy hy sinh dệt chung câu hát ân tình.
2. Chung dây tơ hồng là trăm năm chung tấm lòng. Dẫu mấy biển đông, mấy dòng sông ngăn bước vợ chồng. Dù đi trong cơn mưa có Chúa dìu đưa đi hết con đường (thời) gia đình luôn an bình, tươi như hoa mới, thắm như bình minh. Trung trinh giữ vẹn câu thề, đường đi về luôn ấm tình vui.
3. Xin ơn Thiên Đàng đời trăm năm xin giúp nàng. Sống với tình thương giữ trọn gương nhân đức vợ hiền. Và tương lai mai sau có tiếng cười vui trong mái gia đình (thời) xin trời ban cho người đôi tay nhân đức dẫn đưa đàn con. Gian lao xin dạy cho nàng, được vững vàng trong Chúa bình an.
4. Xin ơn cho người đời hy sinh luôn sáng ngời. Vững bước người cha dẫu đường xa bao nỗi đoạn trường. Người mang trên đôi vai gian khó ngày mai với biết bao nhiêu (là) hy vọng, bao hy vọng, mong sao tay Chúa dẫn đưa bình yên. Tơ duyên đã nguyện suốt đời, thì xin Trời theo bước người đi.
*****