Latest in Tech

VÀO NHÀ CHÚA - Phanxicô

1. Vào nhà Chúa chiều này có hương bay vương tà áo này. 
Vào nhà Chúa chiều nay lòng đượm say bao ước mơ đầy. 
Vào nhà Chúa chiều nay hoa trên tay tay nắm trong tay. 
Bước vào nhà Chúa chiều nay tiếng ca bay hay cánh lòng bay.
ĐK. (Bước vào nhà Chúa) Vào nhà Chúa chiều nay (ii) chung ban tay (ii) chung đời sống. 
       Nguyện Chúa thương yêu (dắt dìu đôi lứa) Lời đoan hứa nở hoa thơm ngát suốt đời.
2. Lời đoan hứa chiều nay kết tương lai hai người suốt đời. 
Và năm tháng ngày mai cùng kề vai vui kiếp con người. 
Vào cuộc sống đầy vơi luôn bên nhau đi khắp muôn nơi. 
Cánh buồm lộng gió trùng khơi lướt êm trôi qua bến bờ vui.