Latest in Tech

HÃY NÊN TRỌN LÀNH - Đinh Thanh Hiền

1. Hãy nên trọn lành trước mặt anh em sẽ được Chúa Trời hằng thương đỡ nâng. 
Kìa ai tâm hồn rộng mở, đón nhận những kẻ bơ vơ là đón con người của Chúa hiển hiện qua từng tha nhân.
ĐK. Hãy sống giữa cuộc đời với mọi người thắm tình hy sinh bác ái. 
       Vì ai muốn trở nên kẻ lớn hơn hãy làm tôi tớ anh em.
2. Nước Trời sẽ dành cho người khiêm nhu sống không hận thù và luôn thứ tha. 
Kìa ai luôn làm chứng tá Nước Trời ở giữa mọi người bằng chính tâm hồn sáng chói Chúa sẽ đáp đền mai sau.
3. Xin được một đời yêu người anh em đắp xây cuộc đời được luôn sáng tươi. 
Niềm vui dâng trào phơi phới phúc lộc tuôn đổ khắp nơi là chính sống đời như Chúa phục vụ hết tình anh em.