Latest in Tech

MỪNG DANH THÁNH CHÚA - Mạnh Cường

ĐK. Mừng danh thánh Chúa rạng ngời anh linh và Ngài đã sinh ra tổ phụ chúng ta. Xưa Ngài vinh phúc đời đời vinh quang Chúa ngập trời công trình của Chúa ngàn kiếp tôn vinh.
1. Cơ binh thiên quốc (i-a) tụng ca Danh Người. Kim ô nguyệt cầu (i-a) sông núi ơi! Tinh tú bầu trời giông tố vời vợi cùng lửa hồng lung linh ngợi khen Chúa (i-a) chẳng ngơi.
2. Sương sa băng giá (i-a) đầy bóng tối ơi! Khóc trong địa cầu (i-a) và mây trắng ơi! Muôn suối rừng đồi biển sóng ruộng đồng cùng với thú vật chim muông ngợi khen Chúa (i-a) chẳng ngơi.
3. Ngàn loài thụ sinh (i-a) tụng ca Danh Ngài. Hỡi Is-ra-el (i-a) là dân thánh ơi! Hỡi các tôi trung hỡi kẻ bền lòng cùng với đất trời trăng sao ngợi khen Chúa (i-a) chẳng ngơi.