Latest in Tech

VÌ XƯA TA ĐÓI - Lm. Thành Tâm

ĐK. Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở. Đem yêu thương an vui cho ai cần tới. 
      Cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón. Biết ủi an ai đang u sầu. 
      Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở. Chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói. 
      Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới. Giúp ai đang lao nhọc khó nguy.
1. Rồi chiều nao đi trên phố thấy ông lão ăn xin già nua. 
Chìa tay xin tôi thương xót thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ.
2. Rồi chiều nao đi trên phố bác phu gác xe đang ngồi lo. 
Một bầy con đang nheo nhóc thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ.
3. Rồi chiều nao đi trên phố thấy em bé bán khoai mời mua. 
Nhà mẹ em đang đau yếu thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ.