Latest in Tech

XIN MỞ RỘNG TAY CON - Nguyên Kha

1. Người già yếu khô cằn tấm thân đói lả. Và một lũ con thơ vô tội không tìm được tương lai. 
Họ là (là) con Thiên Chúa. Họ là anh em của ta.
ĐK. Xin mở rộng tay con san sẻ cho người cùng khổ. Cho môi con thắm tươi nụ cười. 
       Cho tim con thắm đượm tình người. Tình Bác Ái không mờ phai.
2. Người cùi điếc thân tàn lết lê phố chợ. Người què bước lang thang bên đường mang tật nguyền đau thương. 
Họ là (là) con Thiên Chúa. Họ là anh em của ta.
3. Người nghèo đói không nhà xác xơ khốn khổ. Người hành khất không nơi nương tựa bên lề đường bơ vơ. 
Họ là (là) con Thiên Chúa. Họ là anh em của ta.
***** Xin mở rộng tay con  Ca đoàn Chân Lý; Phương Dung; Elvis Phương