Latest in Tech

XIN TỎ CHA CHO CHÚNG CON (Ga 14, 8) - Lm. Ân Đức

ĐK. Lạy Thầy! Xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. 
      Cha của Thầy cũng là Cha của chúng con. Chúa của Thầy cũng là Chúa của chúng con.
1. Xin cho chúng con được thấy Cha dịu dàng xiết bao. Thấy Cha nguồn phúc vinh niềm ủi an tuyệt đối. 
Xin cho chúng con thấy Cha trên trời giàu lòng thương xót. Thấy Cha nguồn thứ tha nguồn mến yêu mặn mà.
2. Xin cho chúng con được thấy Cha trọn lành thánh thiêng. Thấy Cha đề kính tôn để hát câu trìu mến. 
Xin cho chúng con thấy Cha quan phòng. Người hằng chăm sóc. Để tâm từng lũ chim từng đóa hoa ngoài đồng.
3. Xin cho chúng con được thấy Cha tuyệt vời biết bao. Thấy Cha vì quá yêu vì quá thương trần thế. 
Cha ban chính Con dấu yêu của Người chuộc tội nhân thế. Thấy Cha tựa cửa đang chờ đứa con trở về.