Latest in Tech

BIẾT CHÚA, BIẾT CON - Thánh Âu Tinh – Lm. Mạnh Hùng, OP

Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa. 
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Xin cho con quên đi quên đi chính bản thân mình. 
Để yêu mến Chúa làm mọi sự vì Chúa. Để biết tán dương và chỉ nghĩ đến Ngài. 
Để biết tự hạ biết hãm mình và phụng sự Chúa biết nhận từ nơi Chúa tất cả tất cả những gì dành cho con.
Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Lạy Chúa xin hãy giữ gìn con để yêu mến Chúa (ơ). 
Xin hãy gọi con để được thấy Ngài. Để con chiêm ngưỡng Chúa (ơ). 
Ôi con yêu Ngài quá muộn màng, con yêu ngài quá muộn màng. Vẻ đẹp của Ngài đã quyến rũ con.