Latest in Tech

CẢM ƠN CHA - Đinh Vũ

1. Cảm ơn Cha với lòng kính mến vô bờ. Cảm ơn Cha trong tình yêu dấu Cha ban. 
Đời con đây xin được phó thác nơi Ngài. Con sợ chi trên đường nguy khốn gian nan. 
Tạ ơn Cha con đường Cha đã an bài. Tạ ơn Cha một lòng con cúi xin vâng. 
Hồn con đây xin Ngài nhận lấy con cùng. Thanh tẩy con biến đổi theo thánh ý Cha.
ĐK. Cha ơi! Xin hãy thương ban soi sáng vạn nẻo đường đời. 
Cha ơi! Con cất tiếng ca vinh danh vạn tuế Thánh Linh đổi đời.
2. Cảm ơn Cha tháng ngày Cha vẫn đi cùng. Cảm ơn Cha ban đầy Thần Khí Thánh Linh. 
Để con đây kêu gọi cùng khắp địa cầu. Chúc tụng Cha với lòng kính mến biết ơn. 
Tạ ơn Cha mở rộng lòng chúng con rồi. Tạ ơn Cha cuộc đời con đã đổi thay. 
Niềm hân hoan những giọt nước mắt tuôn trào. Kết hợp con nên một thân xác trong Cha.
*****  Cảm ơn Cha