Latest in Tech

CHÚA TRONG ĐỜI CON - Lm. Thái Nguyên

1. Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con, với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chở che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình.
ĐK. Chúa ở cùng con với tấm lòng son sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sáng ngời. Tình con dâng Chúa quyết tâm từ đây mến yêu nồng say dấn thân dựng xây trọn cả cuộc đời này.
2. Chúa vẫn âm thầm lặng nhìn con đi, ánh mắt nhân từ dịu dàng yêu thương, bước đi ngàn phương cùng với con trên đường. Tình yêu của Chúa thắm tô cho đời con, làm nên cuộc sống sáng ngời trong tình mến, mãi luôn vững bền tình Chúa ôi ngọt mềm.
3. Chúa vẫn âm thầm đợi chờ trong con, biết hiến dâng trọn cuộc đời xin vâng, biết quên mình đi để mến yêu chân tình. Để còn vang mãi khúc ca của đời con, lời chúc tụng Chúa Đấng Tình Yêu vạn thuở, Đấng con tôn thờ và mến yêu đợi chờ.