Latest in Tech

CON CHỈ LÀ - Hương Vĩnh

1. Con chỉ là một loài hoa một loài hoa trong muôn ngàn loài hoa. Nguyện dâng Chúa bài ca một bài ca chan chứa bao ân tình. Tình Chúa quá bao la lòng thương không bờ không bến. Hoa kia nào dám khoe mình nhờ hồng ân hoa mới luôn đẹp xinh.
ĐK. Con ca vang muôn lời tạ ơn, tạ ơn Chúa tình thương ôi nhiệm mầu. Chúa (ơ) đã dủ thương, dủ lòng thương, thương chúng con vô ngần. Con say sưa cung đàn lời ca, ngợi khen Chúa tình thương hải hà. Nguyện xin kính dâng muôn lời ca tụng Chúa suốt đời chẳng ngơi.
2. Con chỉ là một thụ sinh một thụ sinh trong muôn loài thụ sinh. Đời con có là chi mà tình thương tay Chúa luôn độ trì. Tình Chúa quá bao la lòng thương không bờ không bến. Con đâu nào dám mong gì chỉ nguyện xin tay Chúa dẫn đường đi.
3. Con chỉ là một trẻ thơ một trẻ thơ với tâm hồn mộng mơ. Đường lên tới trời cao này hồn con thao thức bao mong chờ. Nguyện mãi mãi tin yêu niềm tin trao về Chúa. Ai mong được tới Quê Trời phải trở nên thơ bé như trẻ thơ.
4. Con sẽ là một tình yêu một tình yêu mong đáp đền tình yêu. Nguyện dâng hiến đời con làm tình yêu nung náu muôn tâm hồn. Lời Chúa sống trong con đời con luôn thuộc về Chúa. Con xin thề hứa một niềm một niềm tin phó thác nơi tình Cha.
5. Con chỉ là người được yêu hồn con luôn say cung đàn tình yêu. Được bên Chúa hưởng công từ Trời cao con sẽ mưa hoa hồng. Trần thế mãi ca vang bài ca ca tụng Chúa. Con mong cùng với muôn người hằng ngợi khen yêu mến Cha mà thôi.