Latest in Tech

CON VUI TIẾN LÊN - Lm. Thái Nguyên

1. Con vui tiến lên, tiến lên bàn thờ. Con vui tiến lên, tiến lên bàn thánh. Lòng rộn ràng reo vui hoan ca tình Chúa thương. Dâng một đời con đi loan Tin Mừng cứu rỗi. Hát ca cảm tạ tình Chúa thẳm sâu, ý Chúa nhiệm mầu Ngài đưa dẫn đời con.
ĐK. Đây tim con hòa khúc hát chứa chan ân tình. Bao hân hoan cảm tạ ôi lòng Cha nhân ái. Yêu thương con Chúa đã nhận lấy con, cho dù đời con thấp hèn thì Ngài vẫn chọn con.
2. Con vui tiến lên, tiến lên bàn thờ. Con vui tiến lên, tiến lên bàn thánh. Cả cuộc đời từ nay say yêu một Chúa thôi. Cho tình người lên ngôi yêu thương ngời sáng chói. Tiếng con ca ngợi tình Chúa mọi nơi, sáng danh Chúa Trời ngàn năm chẳng ngơi.
3. Con vui tiến lên, tiến lên bàn thờ. Con vui tiến lên, tiến lên bàn thánh. Một tình yêu dâng trao không bao giờ đổi thay. Cho đời con từ nay mãi mãi thuộc về Chúa. Sống cho muôn người ngày mới đẹp tươi, dẫu bao khổ sầu lòng con vẫn vui.