Latest in Tech

MỘT ĐỜI CẢM MẾN - Lm. Thái Nguyên

ĐK. Tạ ơn tình Chúa bao dung, bao dung. Ngài đã gọi con giữa muôn trùng hư vô. Ví bằng là chuyện trong mơ, đâu ngờ Chúa đã an bài, cho con nên tấm hình hài. Từ trong bụi cát sương sa, bỗng dưng, bỗng dưng con được làm hoa làm người. Ngập tràn ân phúc bao la, con hoan ca tình Chúa hải hà, con say sưa bài ca cảm tạ, tạ ơn Chúa suốt cuộc đời con.
1. Con cảm tạ Chúa Đấng dựng nên con, miệng môi con dâng tràn lời yêu. Nghĩ mình cỏ lá xanh rêu hoang dại nắng sớm gió mưa trăm chiều, nhưng Ngài thương ủ ấp dắt dìu. Xin dâng lên Ngài trọn đời sống con, xin dâng lên Ngài một đời cảm mến. Bước con đi trong khắp mọi miền, tiếng con ca trên mọi nẻo đường, là tình thương Chúa muôn dặm trường.
2. Tim con cảm mến Chúa nguồn yêu thương, gọi con vươn lên cuộc đời mới. Nghĩ mình nhỏ bé thô sơ thân phận hèn yếu dám đâu mong chờ, nhưng ngờ đâu tình Chúa mong chờ. Như xuân qua thềm đời tươi sáng thêm, tim con ngập tràn một tình yêu mến. Chúa cho con ân phúc một đời, trái tim con dâng lời ca ngợi, rằng tình thương Chúa ôi tuyệt vời.
3. Tâm con bừng sáng giữa ngàn yêu thương, Ngài đưa con trên đường chân lý. Dẫu đời còn lắm âm u mây mù giăng lối gió mưa chập chùng, nhưng Ngài đưa vượt qua muôn trùng. Đây bao ân tình dệt nên khúc ca, con xin dâng về Ngài là tất cả. Biết con đây không xứng một đời, vẫn ngân vang muôn lời cảm tạ, nguồn tình yêu Chúa ôi nhiệm lạ.