Latest in Tech

NHƯ MỘT HIẾN LỄ - Ngọc Linh

ĐK. Này con xin đến để thực thi ý của Cha như một của lễ này dâng tiến lên với trọn tình con.
1. Này cuộc đời con đây Chúa ơi! Như dòng sông chảy xuôi tháng năm. Xin dâng Chúa với một tình yêu với một niềm tin với một quả tim với một thể xác tất cả là của Ngài. Này cuộc đời con đây Chúa ơi! Như bài ca tạ ơn thiết tha. Xin loan báo khắp cùng mọi nơi ân tình Ngài ban qua dòng thời gian tuôn đổ dư tràn, tràn dư chẳng ngơi.
2. Này cuộc đời con đây Chúa ơi! Như nụ hoa tỏa hương bốn phương. Bao mong ước với lòng thành tâm ý nguyện từ đây suốt cuộc đời con như một của lễ hiến trọn vẹn tất cả. Này cuộc đời con đây Chúa ơi! Như giọt sương long lanh sớm mai. Luôn tinh khiết trắng ngân tình con dâng Ngài từng giây trong đời thủy chung đoan nguyền dẫu đời dù có biến thay.